Интерен конкурс за избор на демонстратори

Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје распишува интерен конкурс за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образовниот процесна првиот циклус студии, а за потребите на Медицинскиот факултет во Скопје за летниот семестар во учебната 2019/2020 година.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.