Развојна пилот програма на Мрежа на подмладок во воздухопловството (Young Aviation Network-YAN)

Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија, Ве известува дека во рамките на поддршката за развој на Европскиот воздушен сообраќај, Европската организација за безбедност на воздухопловната навигација (EUROCONTROL) Ке започне со реализација на пилот програма на Мрежа на подмладок во воздухопловството (Young Aviation Network-YAN).

Целта на оваа програма е да се создаде цврста и продуктивна мрежа од млади студенти низ Европа чии професионални аспирации се насочени токму во воздухопловството, преку учество на дво неделна развојна програма во период од 1ви до 15ти јули 2020 година, во Брисел.

-повеќе информации и како да се пријавите на следниот ЛИНК.