Известување од Катедра по Медицинска Физика

Материјали, Резултати и Соопштенија од Катедра по Медицинска Физика може да се пристапат на следниот линк:
https://bit.ly/2KpB5pM