Распоред на студенти кои ќе го полагаат испитот Инфектологија

Во прилог е списокот на студенти кои ќе го полагаат испитот по предметот Инфектологија во Августовско Септемвриската испитна сесија.
На листата е дадена денот, саатнината, просторијата и Професорот кај кој студентот го полага испитот.

Се молат сите студенти кои немаат намера да полагаат иако го пријавиле испитот електронски, да се јават два дена претходно на маилот на наставникот. 

Марија Цветановска -mcvetanovska2001@yahoo.com;

Снежана Стојковска -snezanast@gmail.com;

Звонко Миленковиќ – zvonmil@yahoo.com;

Миле Босилковски – milebos@yahoo.com;

Ирена Кондова -irenakon2001@yahoo.com;

Крсто Гроздановски -kgrozdanov@hotmail.com


Листа за полагање