Конечни ранг листи на примени кандидати за упис на Медицински факултет 2020-2021 Прв уписен рок

ВАЖНО!!!

Потребни документи за упис на примените кандидати

Општа медицина – Државна квота

Општа медицина – Приватна квота

Општа медицина – Националности

Општа медицина – Специјални услови

Општа медицина – Факултетско образование

Општа медицина – Целокупно образование во странство

Општа медицина – Нерангирани

Стручни медицински сестри / теничари – Државна квота

Стручни медицински сестри / теничари – Приватна квота

Стручни медицински сестри / теничари – Националности

Стручни медицински сестри / теничари – Вонредни студии

Стручни медицински сестри / теничари – Нерангирани

Физиотерапевти – Државна квота

Физиотерапевти – Приватна квота

Физиотерапевти – Специјални услови

Физиотерапевти – Вонредни студии

Физиотерапевти – Нерангирани

Радиолошки технолози – Државна квота

Радиолошки технолози – Приватна квота

Радиолошки технолози – Факултетско образование

Радиолошки технолози – Целокупно средно образование во странство

Радиолошки технолози – Вонредни студии

Логопеди – Државна квота

Логопеди – Приватна квота

Логопеди – Специјални услови

Логопеди – Вонредни студии

Инженер по Мед.лабораториска дијагностика – Државна квота

Инженер по Мед.лабораториска дијагностика – Приватна квота

Инженер по Мед.лабораториска дијагностика – Вонредни студии