Интерен конкурс за избор на демонстратори


Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје распишува интерен конкурс за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус студии, а за потребите на Медицинскиот факултет во Скопје за учебната 2020/2021 година.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.

Резултати од полагањата на предметите ОСНИР за Општа медицина тригодишните стручни студии и Медицинска диететика

Резултати за полагање на предметите ОСНИР и Медицинска диететика во првиот рок во Августовско септемвриската испитна сесија

Медицинска диететика 26.08.2020 година

Основи на научна работа Општа медицина 21.08.2020 годдина

Основи на научна работа ТСС 27.08.2020 година

Распоред на студенти кои ќе го полагаат испитот Инфектологија

Во прилог е списокот на студенти кои ќе го полагаат испитот по предметот Инфектологија во Августовско Септемвриската испитна сесија.
На листата е дадена денот, саатнината, просторијата и Професорот кај кој студентот го полага испитот.

Се молат сите студенти кои немаат намера да полагаат иако го пријавиле испитот електронски, да се јават два дена претходно на маилот на наставникот. 

Марија Цветановска -mcvetanovska2001@yahoo.com;

Снежана Стојковска -snezanast@gmail.com;

Звонко Миленковиќ – zvonmil@yahoo.com;

Миле Босилковски – milebos@yahoo.com;

Ирена Кондова -irenakon2001@yahoo.com;

Крсто Гроздановски -kgrozdanov@hotmail.com


Листа за полагање

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ – УПИСИ 2020/2021Почитувани кандидати, Ве известуваме дека документите кои Ви се потребни за аплицирање на Медицинскиот факултет, покрај тоа што ги прикачувате во I-KNOW системот, треба истите скенирани да ги препратите и на следната електронска адреса: upisi-medf@ukim.edu.mk.
Во прилог Ви ја препраќаме сликата од последната страна на која се ставени сите документи кои треба да се скенираат.


Упатство за аплицирање за упис на кандидатите во 2020/2021


Покана за XXVIII Седница на Наставно научен совет на ден 09.07.2020 год. во 12 часот


Покана за XXVIII Седница на Наставно научен совет на ден 09.07.2020 год. (четврток) во 12 часот преку сретствата за електронска комуникација (e-mail).

За дневен ред и останати информации на кликнете ТУКА.

ПОЛАГАЊЕ ОСНИР-втор рок за Тригодишни стручни студии

Распоред за полагање на предметот ОСНИР – тригодишни стручни студии 18.07.2020 година

Задолжително носење на заштитни ракавици и заштитни маски.

Носете индекс за идентификација

Внимателно обратете внимание точно во кој амфитетар сте и точно во кое време!!!

СТУДЕНТИ КОИ НЕ СЕ НА СПИСОКОТ НЕМА ДА СЕ ПРИМААТ!!!