Соопштение за задолжително пополнување анкети

Почитувани,

Во прилог Ви ја праќаме анкетата: „Перцепција на студентот за квалитетот на наставата“ на следниов линк anketi.ukim.mk

Напоменуваме дека пополнувањето на анкетата е задолжително, во спротивно нема да имате можност да продолжите со тековните активности од студиската програма на која сте запишани.

Анкетирањето мора да биде завршено најдоцна до 28.06.2024 година до 23:59 часот.

Медицински факултет-Скопје

Распоред за полагање на испитите Основи на научноистражувачка работа за Општа медицина и тригодишните стручни студии и Медицинска диететика за тригодишните стручни студии во јунската испитна сесија – прв и втор рок

Општа медицина ОСНИР – прв рок 18.06.2024 година

Општа медицина ОСНИР – втор рок 02.07.2024 година

Тригодишни стручни студии ОСНИР – прв рок 25.06.2024 година

Тригодишни стручни студии ОСНИР – втор рок 09.07.2024 година

Медицинска диететика – прв рок 19.06.2024 година

Медицинска диететика – втор рок 11.07.2024 година

ПАН – Pan Yurtdışı Eğitim  Danışmanlık ve Organizasyon

ГЕДУ – Gedu Educational Services

Dear International students.

We hereby inform you that all candidates interested in studying General Medicine at the Faculty of Medicine, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, whose country of residence is Turkiye and Azerbaijan, may apply for admission through the GEDU+PAN Agency (GYG Global Egitim Danismanlik LTD + PAN Psikoloju Egitim ve kariyer), according to the Memorandum of cooperation signed on December 12th 2023 (03-56020/1).

www.gedu.com.tr

https://www.kirilmetodiuniversitesi.com.tr/

Броеви за контакт: +90 533 296 16 09

+389 75 282 488

Известување за изборниот предмет Прва медицинска помош

Почитувани студенти, предавањето за изборниот предмет Прва медицинска помош ќе се одржи на 17.05 во 13часот на Катедрата по анестезиологија со реанимација. Присуството на пријавените студенти е задолжително.

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЈА 2024 година

Почитувани студенти, изборниот предмет ЕКГ во организација на проф.др Љубица Георгиевска Исмаил и проф.др Лидија Попоска, ќе се одржува од 27.05 до 30.05 од 14-17 часот во амфитеатарот на Клиника за кардиологија (по договор термините може да се изменат =вторниот, третиот и четвртиот ден). Присуство на СИТЕ четири дена е ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

Ве молам, студентите што се пријавија за слушање на предметот, но и други студенти (непријавени) уште 10-15, да го потврдат своето учество на мејл кај професорките, најдоцна до 15.05.2024.

lgismail@gmail.com

lidijapoposka@gmail.com

Известување за студентите кои ги немаат подигнато дипломите на свеченото доделување

Се известуваат дипломираните студенти кои не ги подигнаа дипломите на свеченото доделување, истите ќе можат да ги подигнат секој понеделник од 11 до 12 часот во одделението за студентски прашања