Свечено доделување на индекси

Почитувани, во понеделник на ден 03.10.2022 година во амфитеатарот во деканатот на Медицинскиот факултет ќе се одржи свеќено доделување на индекси.

Од 8 и 30 часот за студентите од Општа медицина

Од 11 часот за студентите од Тригодишните стручни студии

Конечни ранг листи од трет уписен рок

Конечни ранг листи од трет уписен рок

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ на МЕДИЦИНСКИ факултет во третиот уписен рок

во I (прв) семестар

При запишување кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1)

 • Индекс и студентска легитимација
 • Образец за запишување на семестар со таксена марка од 50 денари
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3

2)

 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на УКИМ, со назнака ИКСА на УКИМ, Медицински факултет
 • На сметката на Ректорат
 • Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник:1600103689 788-18
 • Приходна шифра: 723012-41

3)

 • Потврда за уплатени 1000 денари, за студентски информатор, наставна програма, електронска картичка за евиденција, одржување
  • На сметката на Медицинскиот факултет
  • Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095
  • Сметка на буџетски корисник:1600111517788-13
  • Приходна шифра: 723119-41

4)Потврда за уплатена I прва рата школарина, и тоа: (100 евра-државна квота, 200 евра-кофинасирање)

 • На сметката на Медицинскиот факултет
 • Депонент:НБРМ ж-сметка: 100000000063095
 • Сметка на буџетски корисник:1600111517788-13
 • Приходна шифра: 723119-41

Јавен повик за доделување на признанието Успешни млади за 2021 година, претседател на Р. Северна Македонија

Почитувани Декани/Директори,

Би сакала да Ве известам дека е објавен Јавен повик за доделување на признанието Успешни млади, кое го доделува претседателот на Р. Северна Македонија.

Јавниот повик ги опфаќа сите лица кои заклучно со 2021 година навршиле 35 години, а кои постигнале значајни резултати во 8 категории:

1. Најдобар/а  млад/а научник/чка во општествените науки;

2. Најдобар/а млад/а научник/чка во хуманистичките науки;

3. Најдобар/а млад/а научник/чка во природно-математичките и техничките науки;

4. Најдобар/а  млад/а  научник/чка во медицинските науки;

5. Најдобар/а млад/а иноватор/ка; 6. Млад талент (за ученици и ученички од средните училишта);

7. Признание за постигнат особен успех и за афирмација на инклузијата (за млади со попреченост);

8. Најдобар/а млад/а уметник/чка.

Повикот е отворен до 30ти септември 2020 година. Повеќе информации се достапни на следниот линк: https://pretsedatel.mk/uspesnimladi21/

Би сакала да замолам Повикот да биде дисеминиран до наставниот кадар на Вашите институции, како и до студентите постдипломци/докторанти кои би биле заинтересирани.

Со почит,

проф. д-р Анета Цекиќ

(претседателка на Комисијата за доделување на наградата)

Повик за апликации на North Macedonia – Career Transition Support програмата

Почитувани, Во прилог на ваше внимание го доставувам повикот за апликации на North Macedonia – Career Transition Support програмата:

Оваа информација можете да ја споделите со студентите кои се во последната година од нивните студии, оние кои имаат завршено не повеќе од 6 месеци до рокот на аплицирање и студентите кои се на мастер. Рокот на аплицирање е до 31 Август 2022. Web: https://www.wusgermany.de/en/international-projects/career-transition-support-north-macedonia Би сакале уште еднаш да ви се заблагодариме за соработката и се надеваме на позитивен одговор од студентите. 

Со почит, Димитар Каљошевски