Повик за апликации на North Macedonia – Career Transition Support програмата

Почитувани, Во прилог на ваше внимание го доставувам повикот за апликации на North Macedonia – Career Transition Support програмата:

Оваа информација можете да ја споделите со студентите кои се во последната година од нивните студии, оние кои имаат завршено не повеќе од 6 месеци до рокот на аплицирање и студентите кои се на мастер. Рокот на аплицирање е до 31 Август 2022. Web: https://www.wusgermany.de/en/international-projects/career-transition-support-north-macedonia Би сакале уште еднаш да ви се заблагодариме за соработката и се надеваме на позитивен одговор од студентите. 

Со почит, Димитар Каљошевски

Резултати и распоред за полагање на предметот Основи на научноистражувачка работа за тригодишните стручни студии и предметот Медицинска диететика за Стручни медицински сестри / техничари

Распоред за Основи на научноистражувачка работа прв и втор рок за Тригодишни стручни студии

Распоред за Медицинска диететика прв и втор рок за Стручни медицински сестри

Резултати од полагањето на предметот Основи на научноистражувачка работа од прв и втор рок

Свечено доделување на дипломи

На ден 02.06.2022 година во амфитеатарот на Медицинскиот факултет Скопје со почеток во 11 часот, ќе се одржи свечено доделување на дипломи за студентите кои требаше да ги подигнат во декември 2021 година, а беше одложено поради COVID мерките