Свечено доделување на индекси

Почитувани,

Ве известуваме дека свеченото доделување на индексите за новите студенти на Медицинскиот факултет во Скопје за академската 2023/24 година, ќе се оддржи на 02.10.2023 година(понеделник), во амфитеатарот на деканатот на Медицинскиот факултет, со почеток во 8,30ч за студентите по Општа медицина и во 11,00ч за студентите од тригодишните стручни студии и четиригодишните студии за логопеди

По тој повод Ве покануваме и Вие да присуствувате на свеченото доделување на индексите.

Со почит,

Решение за прием на студенти – конечна ранг листа втор уписен рок 2023-2024 година

Потребни документи за запишување на примените кандидати – втор уписен рок

Стручни медицински сестри / техничари – Приватна квота и Вонредни студенти

Дипломирана акушерка – Приватна квота и Вонредни студенти

Дипломиран инженер по медицинско лабораториска дијагностика – Приватна квота и Вонредни студенти

Физиотрапевти – Вонредни студенти

Радиолшки технолози – Приватна квота

Логопедија – Приватна квота и Факултетско образование

Резултати од втор испитен рок по предметот Основи на научноистражувачка работа одржан на 13.09.2023 година за студнетите од Општа медицна и 12.09.2023 за студентите од Тригодишни стручни студии

Резултати од втор испитен рок по предметот Основи на научноистражувачка работа одржан на 13.09.2023 година за Општа медицина

Резултати од втор испитен рок по предметот Основи на научноистражувачка работа одржан на 12.09.2023 година за Тригодишни стручни студии

Решение за прием на студенти – конечна ранг листа прв уписен рок 2023-2024 година

Потребни документи за упис на новопримените студенти

Општа медицна – државна квота

Општа медицина – приватна квота

Општа медицина – националности

Општа медицина – специјални услови и припадници на безбедносни сили

Стручни медицински сестри – државна квота

Стручни медицински сестри – приватна квота и вонредни

Физиотерапевти – државна квота

Физиотерапевти – приватна квота, вонредни и специјални услови

Радиолошки технолози – државна квота, приватна квота и вонредни

Инженер по медицинско лабораториска дијагностика – државна квота

Инженер по медицинско лабораториска дијагностика – приватна квота и специјални услови

Инженер по медицинско лабораториска дијагностика – вонредни

Дипломирана акушерка / акушер – државна квота

Логопеди ( 8 семестри) – државна квота

Логопеди ( 8 семестри) – приватна квота

Логопеди ( 8 семестри ) – факултетско образование и специјални услови

Резултати од испитите по предметите Основи на научно истражувачка работа за Општа медицина и ТСС и Медицинска диететика прв испитен рок

Резултати од Основи на научноистражувачка работа за Општа медицина

Резултати од Основи на истражувачка работа за Тригодишни стручни студии прв рок

Резултати од Медицинска диететика за Стручни медицински сестри/ техничари