SPECIALIZATIONS

Почитувани,
Ве молиме да го објавите следниот текст на вашите веб страни:
Установата Медицински Симулациски Центар Ве известува дека од 01.11.2018 год. до 09.11.2018 год во просториите на МСЦ ќе се одвива пријавувањето за дополнителниот термин за полагањето на испитот за ALS.
Испитот ќе се одржи на 15.11.2018год. во просториите на МСЦ.Сите специјализанти на Медицински факултет во Скопје и Медицински факултет во Штип, кои до сега од оправдани причини не поминале обука за Основно одржување во живот (Basic Life Support-BLS), потребно е да се пријават во Медицински симулациски центар во периодот од 05.11.2018 до 15.11.2018год ,–
Сектор за нормативно-правни, управни
работи и човечки ресурси при
Установата Медицински симулациски центар-МСЦ
“50-та Дивизија” бр.6 1000 Скопје
Е-адреса: msc@zdravstvo.gov.mk
Контакт тел: 02/ 3112-276