Распоред за Јунската испитна сесија 2021-2022 година


Распоред на испитите за прва година Општа медицина

Распоред на испитите за втора година Општа медицина

Распоред на испитите за трета година Општа медицина

Распоред на испитите за четврта година Општа медицина

Распоред на испитите за петта година Општа медицина

Распоред на испитите за прва година Стручни медицински сестри / техничари

Распоред на испитите за втора година Стручни медицински сестри / техничари

Распоред на испитите за трета година Стручни медицински сестри / техничари

Распоред на испитите за прва година Радиолошки технолози

Распоред на испитите за втора година Радиолошки технолози

Распоред на испитите за трета година Радиолошки технолози

Распоред на испитите за прва година Логопеди

Распоред на испитите за втора година Логопеди

Распоред на испитите за трета година Логопеди

Распоред на испитите за прва година Физиотерапевти

Распоред на испитите за втора година Физиотерапевти

Распоред на испитите за трета година Физиотерапевти

Распоред на испитите за прва година Инженери по Медицинско лабораториска дијагностика

Распоред на испитите за втора година Инженери по Медицинско лабораториска дијагностика

Распоред на испитите за прва година Дипломирана акушерка / акушер

Конкурс за избор на членови на комисии и одлука за заменик студентски правобранител и избор на членови во комисии на Факултетско студентско собрание

Одлука за избрани членови на комисии

Одлука за избран заменик правобранител

Конкурс за пријавување на членови на комисии

75 Години Медицински факултет

Почитувани,

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве известиме дека на 17 Март оваа година се навршуваат 75 години од формирањето на Медицинскиот факултет при Универзитетот ,, Св.Кирил и Методиј” во Скопје.

Медицинскиот факултет, како најстара високообразовна установа во нашата држава, ја продолжува својата мисија за одржување на нивото и квалитетот на наставата и пренесување на знаењата на новите генерации. Горди сме на постигнатите успеси и продолжуваме да се стремиме кон подобри резултати и поголем напредок и развој во периодот кој следи.

Нека ни е честит 75-годишниот јубилеј!

Известие од полагањето на предметот Основи на научно истражувачка работа за студентите по општа медицина 02.02.2022 година, за тригодишните стручни студии на ден 28.01. 2022 и Распоред за Медицинска диететика на ден 08.02.2022 година

Извештај од полагањето на предметот Основи на научно истражувачка работа за студентите по општа медицина 02.02.2022 година

Извештај од полагањето на предметот Основи на научно истражувачка работа со оцени за студентите од Тригодишните стручни студии 28.02.2022 година

Распоред за полагање на предметот Медицинска диететика за студентите од Стручни медицински сестри / техничари 08.02.2022 година