Проект на Британскиот совет со наслов „Програма за унапредување на улогата на науката“


Програмата е наменета за студенти, постдипломци, докторанти и истражувачи од образовните институции и има за цел да придонесе кон градење на отпорност и издржливост на државите, заедниците и граѓаните низ регионот на Западен Балкан кон пандемијата со ковид-19 и нејзините неповолни влијанија, преку промовирање на науката и користење на научните докази.

За повеќе информации прочитајте го следниот документ:

Добитиник на признанието “Проф. д-р Епса Урумова”

Добитник на признанието “Проф.Д-р Епса Урумова” за најдобар научен труд објавен во медицинско списание за 2019 година е асистент д-р Александар Сенев, од Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Во прилог презентација од наградениот труд објавен во American Journal of Tranplantation, апстрактот од трудот и биографијата на кандидатот.

-Abstract

Senev -Specificity, strength and evolution of preDSA

CV Senev_MK 11.2020

Интерен конкурс за избор на демонстратори


Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје распишува интерен конкурс за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус студии, а за потребите на Медицинскиот факултет во Скопје за учебната 2020/2021 година.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.

Интерен конкурс за избор на демонстратори


Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје распишува интерен конкурс за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус студии, а за потребите на Медицинскиот факултет во Скопје за учебната 2020/2021 година.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.

Резултати од полагањата на предметите ОСНИР за Општа медицина тригодишните стручни студии и Медицинска диететика

Резултати за полагање на предметите ОСНИР и Медицинска диететика во првиот рок во Августовско септемвриската испитна сесија

Медицинска диететика 26.08.2020 година

Основи на научна работа Општа медицина 21.08.2020 годдина

Основи на научна работа ТСС 27.08.2020 година

Распоред на студенти кои ќе го полагаат испитот Инфектологија

Во прилог е списокот на студенти кои ќе го полагаат испитот по предметот Инфектологија во Августовско Септемвриската испитна сесија.
На листата е дадена денот, саатнината, просторијата и Професорот кај кој студентот го полага испитот.

Се молат сите студенти кои немаат намера да полагаат иако го пријавиле испитот електронски, да се јават два дена претходно на маилот на наставникот. 

Марија Цветановска -mcvetanovska2001@yahoo.com;

Снежана Стојковска -snezanast@gmail.com;

Звонко Миленковиќ – zvonmil@yahoo.com;

Миле Босилковски – milebos@yahoo.com;

Ирена Кондова -irenakon2001@yahoo.com;

Крсто Гроздановски -kgrozdanov@hotmail.com


Листа за полагање