Асистенти според нов ЗВО


 • ас. д-р Ана Стојаноска
 • ас. д-р Ана Караџова Џамбаз
 • ас. д-р Георги Јаневски
 • ас. д-р Сузана Арбутина
 • ас. д-р Дејан Тодевски
 • ас. д-р Милена Милетиќ
 • ас. д-р Зоран Арсовски
 • ас. д-р Елена Јовановска Јанева
 • ас. д-р Ангела Дебрешлиоска
 • ас. д-р Ирина Ангеловска
 • ас. д-р Емилија Николовска Трпчевска
 • ас. д-р Емилија Лазарова Трајковска
 • ас. д-р Саша Ќаева Анастасова
 • ас. д-р Нела Костова
 • ас. д-р Билјана Зафировска Талеска
 • ас. д-р Јане Талески
 • ас. д-р Душан Петковски
 • ас. д-р Александра Бабуловска
 • ас. д-р Лазар Чадиевски
 • ас. д-р Фросина Арнаудова Дежуловиќ
 • ас. д-р Светлана Павлеска Кузмановска
 • ас. д-р Филип Гучев
 • ас. д-р Марија Здравеска
 • ас. д-р Владислава Ада Груева Каранфилова
 • ас. д-р Анче Волкановска Николовска
 • ас. д-р Никола Ѓорѓиевски
 • ас. д-р Марија Попова Лабачевска
 • ас. д-р Александра Стевчевска
 • ас. д-р Афродита Берат Хусеини
 • ас. д-р Ирена Гиговска Димова
 • ас. д-р Весна Мицевска
 • ас. д-р Катерина Спасовска
 • ас. д-р Велимир Савески
 • ас. д-р Дејан Јакимовски
 • ас. д-р Костадин Попоски
 • ас. д-р Милена Стевановиќ
 • ас. д-р Сунчица Богоева Тасевска
 • ас. д-р Илир Демири
 • ас. д-р Ирена Ѓорчева
 • ас. д-р Слободанка Саздова Бурнеска
 • ас. д-р Фросина Стојковска
 • ас. д-р Марија Бабуновска
 • ас. д-р Јасмина Митревска Велков
 • ас. д-р Христина Поповска
 • ас. д-р Ана Донева
 • ас. д-р Даниела Ристиќ Стомнароска
 • ас. д-р Татјана Делева Стошевска
 • ас. д-р Блерим Адеми
 • ас. д-р Билјана Додева
 • ас. д-р Ѓорѓи Калпак
 • ас. д-р Вилма Виденова
 • ас. д-р Васка Дамјановска Митова
 • ас. д-р Ивана Дохчева Карајованов
 • ас. д-р Дејан Даскалов
 • ас. д-р Митко Илиевски
 • ас. д-р Вјолца Алији
 • ас. д-р Петар Јаневски
 • ас. д-р Горан Спиров
 • ас. д-р Александар Стојкоски
 • ас. д-р Соња Николова
 • ас. д-р Ненад Митрески
 • ас. д-р Емилија Лазарева
 • ас. д-р Петар Чакалароски
 • ас. д-р Јасмина Џундева
 • ас. д-р Марина Иљовска
 • ас. д-р Жанита Јовановска Спасова
 • ас. д-р Елизабета Луковска Обочки
 • ас. д-р Билјана Шапова Тодоровска
 • ас. д-р Љубомир Огњеновиќ
 • ас. д-р Ѓорѓи Трајковски
 • ас. д-р Марко Спасов
 • ас. д-р Весна Наунова
 • ас. д-р Бисера Николовска
 • ас. д-р Стојан Ѓошев
 • ас. д-р Андријана Ѓорѓеска
 • ас. д-р Наташа Толеска Димитровска  
 • ас. д-р Кемал Рушити
 • ас. д-р Илир Вела
 • ас. д-р Марија Милошевска Мијалковска
 • ас. д-р Артан Дика
 • ас. д-р Благоја Србов
 • ас. д-р Томислав Јованоски
 • ас. д-р Димитар Трајковски
 • ас. д-р Виктор Станков
 • ас. д-р Јосиф Јанчулев
 • ас. д-р Иво Вујичиќ
 • ас. д-р Александар Трифуновски
 • ас. д-р Драган Хаџи-Манчев
 • ас. д-р Дарко Џамбаз
 • ас. д-р Горан Беговиќ
 • ас. д-р Никола Лазовски
 • ас. д-р Мишел Андов
 • ас. д-р Мирко Мишел Мирчевски
 • ас. д-р Благој Шунтов
 • ас. д-р Деспот Деспотовски
 • ас. д-р Маја Софрониевска Главинов
 • ас. д-р Небојша Настов
 • ас. д-р Андреј Николовски
 • ас. д-р Стефан Арсенков
 • ас. д-р Бурим Елези
 • ас. д-р Лабинот Бектеши
 • ас. д-р Шенол Тахир
 • ас. д-р Ивица Стојаноски
 • ас. д-р Евгенија Лазова
 • ас. д-р Еџевит Кадри
 • ас. д-р Виктор Тренчев
 • ас. д-р Оливер Арсовски
 • ас. д-р Роберт Шумковски
 • ас. д-р Дарко Анѓушев
 • ас. д-р Анита Кокарева
 • ас. д-р Љупчо Донев
 • ас. д-р Марија Толеска Донеска
 • ас. д-р Александар Јакимовски
 • ас. д-р Александар Савески
 • ас. д-р Катерина Маџункова
 • ас. д-р Ирена Тодоровска
 • ас. д-р Маја Котева Мираковска
 • ас. д-р Софија Златеска
 • ас. д-р Даниел Милковски
 • ас. д-р Адриана Буклиоска
 • ас. д-р Сашо Димитровски
 • ас. д-р Ива Панева
 • ас. д-р Ивана Кијајова
 • ас. д-р Димитар Калчовски
 • ас. д-р Марија Јоксимовиќ
 • ас. д-р Ајља Шабани
 • ас. д-р Пајтим Асани
 • ас. д-р Елена Николовска Ѓорѓиевска
 • ас. д-р Саша Јовчевски
 • ас. д-р Искра Дукова
 • ас. д-р Боривоје Павловски
 • ас. д-р Габриела Бушиноска Иванова
 • ас. д-р Ива Малахова Ѓореска
 • ас. д-р Јосиф Ѓорески
 • ас. д-р Арта Бина  
 • ас. д-р Аделина Далипи
 • ас. д-р Беким Елези
 • ас. д-р Даниела Јованова
 • ас. д-р Мартина Младеновска
 • ас. д-р Ирена Дума Васовска
 • ас. д-р Марија Докоска
 • ас. д-р Ирина Богданова
 • ас. д-р Јана Нивичка Ќаева
 • ас. д-р Христина Ампова
 • ас. д-р Кирил Михајлов
 • ас. д-р Марко Костовски
 • ас. д-р Ирена Петрова Костадинова
 • ас. д-р Елизабета Сивевска Смилевска
 • ас. д-р Панче Здравковски
 • ас. д-р Глигор Ристовски
 • ас. д-р Даниела Бајдевска Дукоска
 • ас. д-р Симона Стојаноска Гаџоска
 • ас. д-р Благица Крстевска 
 • ас. д-р Анамарија Јовановска
 • ас. д-р Бојана Стоилова
 • ас. д-р Магдалена Милева
 • ас. д-р Маја Здравковска
 • ас. д-р Николина Божиновска
 • ас. д-р Никола Коловчевски
 • ас. д-р Ана Ивчева
 • ас. д-р Горан Павловски
 • ас. д-р Теодора Брњарчевска Блажевска
 • ас. д-р Драган Кочински
 • ас. д-р Александра Стаменова
 • ас. д-р Иван Панговски
 • ас. д-р Александра Петрова
 • ас. д-р Рената Младеновска
 • ас. д-р Елена Петковиќ
 • ас. д-р Виолета Дејанова Илијевска
 • ас. д-р Маја Манолева
 • ас. д-р Билјана Калчовска
 • ас. д-р Гордана Илиева
 • ас. д-р Горјан Милановски