Асистенти според нов ЗВО


 • ас. д-р Ана Стојаноска Северова
 • ас. д-р Ана Караџова Џамбаз
 • ас. д-р Георги Јаневски
 • ас. д-р Сузана Арбутина
 • ас. д-р Дејан Тодевски
 • ас. д-р Милена Милетиќ
 • ас. д-р Зоран Арсовски
 • ас. д-р Ангела Дебрешлиоска
 • ас. д-р Билјана Попоска
 • ас. д-р Ирфан Исмаили
 • ас. д-р Марија Живковиќ
 • ас. д-р Татјана Бајрактарова Прошева
 • ас. д-р Адријана Спасовска Василова
 • ас. д-р Александра Цаневска Танеска
 • ас. д-р Ангела Каранфиловиќ
 • ас. д-р Мимоза Миленкова
 • ас. д-р Данче Ристова Колар
 • ас. д-р Емилија Лазарова Трајковска
 • ас. д-р Саша Ќаева Анастасова
 • ас. д-р Нела Костова
 • ас. д-р Јане Талески
 • ас. д-р Душан Петковски
 • ас. д-р Саветка Паљошковска Јорданова
 • ас. д-р Даница Петкоска Спирова
 • ас. д-р Елена Груева Настевска
 • ас. д-р Хајбер Таравари
 • ас. д-р Марија Ѓеракароска Радовиќ
 • ас. д-р Кристин Костадиноски
 • ас. д-р Кирил Наумоски
 • ас. д-р Лазар Чадиевски
 • ас. д-р Милче Цветаноски
 • ас. д-р Невенка Ридова
 • ас. д-р Симона Стојановска
 • ас. д-р Фросина Арнаудова Дежуловиќ
 • ас. д-р Филип Гучев
 • ас. д-р Владислава Ада Груева Каранфилова
 • ас. д-р Вангел Нечевски
 • ас. д-р Марио Јованоски
 • ас. д-р Живко Петровски
 • ас. д-р Игор Здравковски
 • ас. д-р Енес Јашари
 • ас. д-р Енес Шеху
 • ас. д-р Анче Волкановска Николовска
 • ас. д-р Џем Адем
 • ас. д-р Никола Ѓорѓиевски
 • ас. д-р Зоран Јаневски
 • ас. д-р Марија Попова Лабачевска
 • ас. д-р Божидар Кочоски
 • ас. д-р Тара Мојсовска
 • ас. д-р Александра Стевчевска
 • ас. д-р Афродита Берат Хусеини
 • ас. д-р Ирена Гиговска Димова
 • ас. д-р Лидија Ветерова Миљковиќ
 • ас. д-р Арзана Хасани Јусуфи
 • ас. д-р Ивица Бојовски
 • ас. д-р Билјана Тодорова
 • ас. д-р Цветанка Волкановска Илијевска
 • ас. д-р Лидија Павлеска
 • ас. д-р Марјан Бошев
 • ас. д-р Иван Василев
 • ас. д-р Ирина Котлар
 • ас. д-р Александра Татабитовска
 • ас. д-р Сеад Зејнел
 • ас. д-р Весна Мицевска
 • ас. д-р Ирена Чакалароска
 • ас. д-р Ивана Арнаудова Даневска
 • ас. д-р Марија Нешковска Шуменковска
 • ас. д-р Катерина Спасовска
 • ас. д-р Велимир Савески
 • ас. д-р Дејан Јакимовски
 • ас. д-р Костадин Попоски
 • ас. д-р Милена Стевановиќ
 • ас. д-р Сунчица Богоева Тасевска
 • ас. д-р Елена Арсиќ
 • ас. д-р Билјана Петреска
 • ас. д-р Ирена Ѓорчева
 • ас. д-р Фросина Стојковска
 • ас. д-р Марија Бабуновска
 • ас. д-р Јасмина Митревска Велков
 • ас. д-р Христина Поповска
 • ас. д-р Ана Донева
 • ас. д-р Блерим Адеми
 • ас. д-р Драган Цибрев
 • ас. д-р Џошкун Ќерала
 • ас. д-р Јован Божиновски
 • ас. д-р Билјана Симоновска
 • ас. д-р Ѓорѓи Калпак
 • ас. д-р Вилма Виденова
 • ас. д-р Васка Дамјановска Митова
 • ас. д-р Милош Милутиновиќ
 • ас. д-р Александар Ристески
 • ас. д-р Александар Пакетчиев
 • ас. д-р Ивана Дохчева Карајованов
 • ас. д-р Маја Димова
 • ас. д-р Нора Положани
 • ас. д-р Јулија Митрова Телента
 • ас. д-р Дејан Даскалов
 • ас. д-р Вјолца Алији
 • ас. д-р Александар Стојкоски
 • ас. д-р Соња Николова
 • ас. д-р Андреа Нанчева Богоевска
 • ас. д-р Маша Костова
 • ас. д-р Кристина Димитријевиќ
 • ас. д-р Сандра Дејанова Панев
 • ас. д-р Ненад Митрески
 • ас. д-р Петар Чакалароски
 • ас. д-р Јасмина Џундева
 • ас. д-р Марина Иљовска
 • ас. д-р Гордана Петковска
 • ас. д-р Валентина Бојовска Трајановска
 • ас. д-р Жанита Јовановска Спасова
 • ас. д-р Елизабета Луковска Обочки
 • ас. д-р Билјана Шапова Тодоровска
 • ас. д-р Весна Наунова
 • ас. д-р Стојан Ѓошев
 • ас. д-р Андријана Ѓорѓеска
 • ас. д-р Наташа Толеска Димитровска  
 • ас. д-р Кемал Рушити
 • ас. д-р Илир Вела
 • ас. д-р Артан Дика
 • ас. д-р Благоја Србов
 • ас. д-р Томислав Јованоски
 • ас. д-р Димитар Трајковски
 • ас. д-р Виктор Станков
 • ас. д-р Јосиф Јанчулев
 • ас. д-р Иво Вујичиќ
 • ас. д-р Драган Хаџи-Манчев
 • ас. д-р Дарко Џамбаз
 • ас. д-р Мишел Андов
 • ас. д-р Мирко Мишел Мирчевски
 • ас. д-р Благој Шунтов
 • ас. д-р Деспот Деспотовски
 • ас. д-р Небојша Настов
 • ас. д-р Стефан Арсенков
 • ас. д-р Бурим Елези
 • ас. д-р Лабинот Бектеши
 • ас. д-р Евгенија Лазова
 • ас. д-р Виктор Тренчев
 • ас. д-р Оливер Арсовски
 • ас. д-р Роберт Шумковски
 • ас. д-р Слободан Гурмешевски
 • ас. д-р Александар Илиевски
 • ас. д-р Томи Камилоски
 • ас. д-р Биљана Андоновска Доковска
 • ас. д-р Наталија Цоклеска Шунтов
 • ас. д-р Славица Литајковска
 • ас. д-р Сања Ѓориќ
 • ас. д-р Александар Степановски
 • ас. д-р Панче Караѓозов
 • ас. д-р Вилијам Китевски
 • ас. д-р Неџати Јакупи
 • ас. д-р Катерина Јовановска
 • ас. д-р Салиамет Амини
 • ас. д-р Ивица Коцевски
 • ас. д-р Никола Брзанов
 • ас. д-р Александар Колев
 • ас. д-р Биљана Цветановска Илиевски
 • ас. д-р Ристо Тодоров
 • ас. д-р Игор Филдишевски
 • ас. д-р Мартина Амбарџиева
 • ас. д-р Валон Салиу
 • ас. д-р Арбен Карпузи
 • ас. д-р Дарко Анѓушев
 • ас. д-р Анита Кокарева
 • ас. д-р Љупчо Донев
 • ас. д-р Марија Толеска Донеска
 • ас. д-р Александра Гавриловска Брзанов
 • ас. д-р Алберт Леши
 • ас. д-р Биљана Андоновска
 • ас. д-р Ирена Тодоровска
 • ас. д-р Маја Котева Мираковска
 • ас. д-р Софија Златеска Ѓуриќ
 • ас. д-р Даниел Милковски
 • ас. д-р Адриана Буклиоска
 • ас. д-р Сашо Димитровски
 • ас. д-р Ива Панева
 • ас. д-р Ивана Кијајова
 • ас. д-р Димитар Калчовски
 • ас. д-р Марија Јоксимовиќ
 • ас. д-р Ајља Шабани
 • ас. д-р Пајтим Асани
 • ас. д-р Елена Николовска Ѓорѓиевска
 • ас. д-р Саша Јовчевски
 • ас. д-р Искра Дукова
 • ас. д-р Боривоје Павловски
 • ас. д-р Ива Малахова Ѓореска
 • ас. д-р Јосиф Ѓорески
 • ас. д-р Арта Бина  
 • ас. д-р Аделина Далипи
 • ас. д-р Беким Елези
 • ас. д-р Даниела Јованова
 • ас. д-р Мартина Младеновска
 • ас. д-р Рина Пуррини
 • ас. д-р Албина Бејта
 • ас. д-р Ромир Кадриу
 • ас. д-р Ана Марија Шпишиќ Пушевска
 • ас. д-р Ева Созовска Белчовска
 • ас. д-р Весна Чибишева Чалоска
 • ас. д-р Влатко Ѓиревски
 • ас. д-р Ирена Дума Васовска
 • ас. д-р Марија Докоска
 • ас. д-р Марјан Маролов
 • ас. д-р Ирина Богданова
 • ас. д-р Јана Нивичка Ќаева
 • ас. д-р Христина Ампова
 • ас. д-р Мелда Емин
 • ас. д-р Елена Петрушевска Станојевска
 • ас. д-р Анамарија Паункоска
 • ас. д-р Љубица Ташева
 • ас. д-р Наташа Стојковска
 • ас. д-р Елизабета Сивевска Смилевска
 • ас. д-р Михаела Несторова Бражанска
 • ас. д-р Биљана Спиркоска Вангеловска
 • ас. д-р Вангел Ристовски
 • ас. д-р Радомир Јовчевски
 • ас. д-р Панче Здравковски
 • ас. д-р Глигор Ристовски
 • ас. д-р Даниела Бајдевска Дукоска
 • ас. д-р Симона Стојаноска Гаџоска
 • ас. д-р Благица Крстевска 
 • ас. д-р Анета Таневска Зрмановска
 • ас. д-р Владимир Ристески
 • ас. д-р Селим Комина
 • ас. д-р Ана Јовчева Трајковска
 • ас. д-р Анамарија Јанкуловска
 • ас. д-р Бојана Стоиловска Ризова
 • ас. д-р Магдалена Милева
 • ас. д-р Маја Здравковска
 • ас. д-р Николина Божиновска
 • ас. д-р Александра Пешевска
 • ас. д-р Ирена Саздова Данова
 • ас. д-р Никола Коловчевски
 • ас. д-р Бојан Лабачевски
 • ас. д-р Емилија Шиколе
 • ас. д-р Александар Никодиновски
 • ас. д-р Теодора Брњарчевска Блажевска
 • ас. д-р Тамара Савевска
 • ас. д-р Драган Кочински
 • ас. д-р Љубица Димитриевска
 • ас. д-р Александра Стаменова
 • ас. д-р Иван Панговски
 • ас. д-р Моника Стојчевска
 • ас. д-р Ана Ивчева
 • ас. д-р Љупчо Чакар
 • ас. д-р Викторија Белакапоска Српанова
 • ас. д-р Александра Петрова
 • ас. д-р Рената Младеновска
 • ас. д-р Маја Манолева
 • ас. д-р Билјана Калчовска
 • ас. д-р Елена Петковиќ
 • ас. д-р Бојан Тодоровски
 • ас. д-р Елена Ристовска
 • ас. д-р Анета Атанасовска
 • ас. д-р Драгана Бислимовска
 • ас. д-р Гордана Илиева
 • ас. д-р Горјан Милановски