Покана за учество на регионален био камп – Словенија