Конечни ранг листи на примени кандидати за упис на Медицински факултет 2020-2021 Прв уписен рок

ВАЖНО!!!

Потребни документи за упис на примените кандидати

Општа медицина – Државна квота

Општа медицина – Приватна квота

Општа медицина – Националности

Општа медицина – Специјални услови

Општа медицина – Факултетско образование

Општа медицина – Целокупно образование во странство

Општа медицина – Нерангирани

Стручни медицински сестри / теничари – Државна квота

Стручни медицински сестри / теничари – Приватна квота

Стручни медицински сестри / теничари – Националности

Стручни медицински сестри / теничари – Вонредни студии

Стручни медицински сестри / теничари – Нерангирани

Физиотерапевти – Државна квота

Физиотерапевти – Приватна квота

Физиотерапевти – Специјални услови

Физиотерапевти – Вонредни студии

Физиотерапевти – Нерангирани

Радиолошки технолози – Државна квота

Радиолошки технолози – Приватна квота

Радиолошки технолози – Факултетско образование

Радиолошки технолози – Целокупно средно образование во странство

Радиолошки технолози – Вонредни студии

Логопеди – Државна квота

Логопеди – Приватна квота

Логопеди – Специјални услови

Логопеди – Вонредни студии

Инженер по Мед.лабораториска дијагностика – Државна квота

Инженер по Мед.лабораториска дијагностика – Приватна квота

Инженер по Мед.лабораториска дијагностика – Вонредни студии

Интерен конкурс за избор на демонстратори


Деканот на Медицинскиот факултет во Скопје распишува интерен конкурс за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус студии, а за потребите на Медицинскиот факултет во Скопје за учебната 2020/2021 година.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.

Резултати од полагањата на предметите ОСНИР за Општа медицина тригодишните стручни студии и Медицинска диететика

Резултати за полагање на предметите ОСНИР и Медицинска диететика во првиот рок во Августовско септемвриската испитна сесија

Медицинска диететика 26.08.2020 година

Основи на научна работа Општа медицина 21.08.2020 годдина

Основи на научна работа ТСС 27.08.2020 година

Распоред на студенти кои ќе го полагаат испитот Инфектологија

Во прилог е списокот на студенти кои ќе го полагаат испитот по предметот Инфектологија во Августовско Септемвриската испитна сесија.
На листата е дадена денот, саатнината, просторијата и Професорот кај кој студентот го полага испитот.

Се молат сите студенти кои немаат намера да полагаат иако го пријавиле испитот електронски, да се јават два дена претходно на маилот на наставникот. 

Марија Цветановска -mcvetanovska2001@yahoo.com;

Снежана Стојковска -snezanast@gmail.com;

Звонко Миленковиќ – zvonmil@yahoo.com;

Миле Босилковски – milebos@yahoo.com;

Ирена Кондова -irenakon2001@yahoo.com;

Крсто Гроздановски -kgrozdanov@hotmail.com


Листа за полагање

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ – УПИСИ 2020/2021Почитувани кандидати, Ве известуваме дека документите кои Ви се потребни за аплицирање на Медицинскиот факултет, покрај тоа што ги прикачувате во I-KNOW системот, треба истите скенирани да ги препратите и на следната електронска адреса: upisi-medf@ukim.edu.mk.
Во прилог Ви ја препраќаме сликата од последната страна на која се ставени сите документи кои треба да се скенираат.


Упатство за аплицирање за упис на кандидатите во 2020/2021


Распоред на испити во Августовско – септемвриската испитна сесија

Распоред на испитите на прва година – Општа медицина

Распоред на испитите на втора година – Општа медицина

Распоред на испитите на трета година – Општа медицина

Распоред на испитите на четврта година – Општа медицина

Распоред на испитите на петта година – Општа медицина

Распоред на испитите на прва година – Стручни медицински сестри / техничари

Распоред на испитите на втора година – Стручни медицински сестри / техничари

Распоред на испитите на трета година – Стручни медицински сестри / техничари

Распоред на испитите на прва година – Радиолошки технолози

Распоред на испитите на втора година – Радиолошки технолози

Распоред на испитите на трета година – Радиолошки технолози

Распоред на испитите на прва година – Логопеди

Распоред на испитите на втора година – Логопеди

Распоред на испитите на трета година – Логопеди

Распоред на испитите на прва година – Физиотерапевти

Распоред на испитите на втора година – Физиотерапевти

Распоред на испитите на трета година – Физиотерапевти

Покана за XXVIII Седница на Наставно научен совет на ден 09.07.2020 год. во 12 часот


Покана за XXVIII Седница на Наставно научен совет на ден 09.07.2020 год. (четврток) во 12 часот преку сретствата за електронска комуникација (e-mail).

За дневен ред и останати информации на кликнете ТУКА.

ПОЛАГАЊЕ ОСНИР-втор рок за Тригодишни стручни студии

Распоред за полагање на предметот ОСНИР – тригодишни стручни студии 18.07.2020 година

Задолжително носење на заштитни ракавици и заштитни маски.

Носете индекс за идентификација

Внимателно обратете внимание точно во кој амфитетар сте и точно во кое време!!!

СТУДЕНТИ КОИ НЕ СЕ НА СПИСОКОТ НЕМА ДА СЕ ПРИМААТ!!!